ADDENDUM Leden 50+


DOELSTELLING ADDENDUM

Hèt Bestuur voorziet met het klimmen van de gemiddelde leeftijd der leden het meer en meer opspelen van lichamelijke ongemakken tijdens VVVWW-activiteiten, met name tijdens de jaarlijkse Grote Activiteit. Met dit addendum wil Hèt Bestuur pro-actief maatregelen nemen. Onderstaande aanvullingen op Hèt Reglement gelden voor alle leden vanaf de leeftijd van 50 jaar maar worden opgedragen aan lid Frank de Zoeten (4) als initiator van Hèt Reglement, en nieuwbakken vijftiger.

BAGAGEVERVOER

Onder normale omstandigheden dragen leden hun bagage zelf. 50+ is geen normale omstandigheid. Hèt Bestuur zal bagagevervoer oogluikend toestaan, mits zelf georganiseerd en niet al te opzichtig uitgevoerd.

BERGLIFTEN

Normaal gesproken lopen leden tijdens Grote Activiteiten. Het gebruik van bergliften past daar niet in. Indien 50+ers twijfelen aan hun fysieke capaciteiten, dan mogen zij een meerderheid van leden proberen te vormen die kan stemmen vóór het gebruik van een berglift. Het initiërende 50+ lid betaalt de kosten voor de gehele groep. Per situatie dient opnieuw een meerderheid te worden gevormd.

TIJDIGE AANKOMST

Bij leden van 50+ wordt er standaard van uitgegaan dat zij trager zijn. Hèt Bestuur zal voorzien in een 'wek-service' waardoor 50+ leden eerder kunnen vertrekken en daarmee kunnen waarborgen tijdig aan te komen in de volgende hut.

UITRUSTING

Aan leden van 50+ worden door Hèt Bestuur aanvullende eisen gesteld omtrent de uitrusting welke op GA wordt medegenomen:

Voorafgaand aan het evenement inspecteert Hèt Bestuur de rugzakken.

WAARBORG GOEDE SMAAK

Voor de goede smaak wordt een 50+’er het recht ontzegd roze onderbroeken zichtbaar te dragen, tenzij met specifieke toestemming van Hèt Bestuur.