Activiteiten

Elk jaar wordt er door Hèt Bestuur, in samenwerking met de leden, een zogenaamde "Grote Activiteit" (G.A.) op poten gezet.

De bedoeling van een G.A. is:

Tussendoor worden er ook de zogenaamde "Kleine Activiteiten" (K.A.) georganiseerd. De bedoeling van een K.A. is:

Recent werden hier M.A's (Mini Activiteit, Micro Activiteit of Motor Activiteit) aan toegevoegd, die korter duren en meestal slechts het volgende doel voor ogen hebben:

De laatste aanwinst in het verenigingsleven is de zogenaamde W.A. Dit is een "Werk Activiteit" en dient in principe ten allen tijde vermeden te worden.